KONUŞMA KULÜPLERİ
İngilizce Konuşma Kulübü

 

İngilizce Konuşma Kulübü

Bu atölye, İngilizce konuşma pratiğinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Atölyenin temel yöntemi, herkesin aktif konuşmasını sağlayarak bireysel diyaloglara ağırlık vermek ve katılımcıların kendilerini ifade edebilecekleri yeterli zamanı tanımaktır. Bu nedenle, katılımcı sayısına da bağlı olarak, İngilizce bilgisi ve konuşma seviyelerine göre gruplar oluşturulabilecektir. 

NHKM kafetaryasında sohbet ortamında sürecek dersler sırasında, her katılımcı, diğer katılımcılar ve yürütücüyle etkin iletişim içinde bulunacak, bu doğrultuda yönlendirilecektir.

Beynin konuşma yetisini İngilizce düşünecek şekilde odaklayabilmesi, cümle kurarken gramer ve kelime bazlı düşünmenin sağlanması, akıcı konuşma tekniklerinin kavranması, doğru telaffuza odaklanılması, yürütücünün katılımcılara kazandırmayı amaçladığı unsurlardandır.

Her hafta farklı bir konuşma konusu belirlenecek, alınan ortak kararla kişilerin ilgisini çekecek konular üzerinde İngilizce olarak tartışılacaktır.

İngilizce konuşurken hata yapma korkusunun aşılabilmesi için, gerekirse başlangıç düzeyine uygun diyaloglar kurmaya elverişli konular seçilecektir. Katılımcıların seviyesi ilerledikçe her hafta konuşma pratiğini ilerletmeye yönelik ödevler verilecek ve sonraki haftaya hazırlanılması sağlanacaktır.

Düzenli devam eden kişiler için, 24 haftanın sonunda İngilizce konuşma yetisinin istenen ilerlemeyi kaydetmesi hâlinde, isteğe göre, çeviri atölyeleriyle de kursun zenginleştirilmesi planlanmaktadır.

Düzenli katılamayan kişiler için de, konular haftalık seçileceğinden, yürütücünün yönlendirmesiyle, grubun dışında bırakılmayacak şekilde, kişilerin seviyeleri doğrultusunda diyalog kurmaları sağlanacaktır.

Yürütücü Şebnem Karakuş
Atölye başlangıcı 3 Mart 2020, Salı -herhangi bir hafta katılmak mümkün
Atölye periyodu Her hafta salı günleri, 18:30 – 19:30 arası
Atölye süresi Düzenli katılım zorunluluğu olmayan 24 hafta
Katılım ücreti 20 TL

KONUŞMA KULÜBÜ BAŞVURU FORMU

  • Başında sıfır kullanmadan girilmelidir
  • DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY