Devrimler Çağı’nda Sanat:
Fransız Devrimi’nden Avangarda

 

Sanat Tarihi Atölyesi

Giderek “dâhi sanatçıların bayrak yarışının öyküsü”ne dönüştürülen sanat tarihi anlatısının karşısında, Avrupa sanatındaki dönüşümün toplumsal kökenini ve siyasi sonuçlarını konuşacağız. Dört hafta sürecek olan atölyemize katılım için özel bir sanat tarihi bilgisi gerekmeyecektir, ancak atölye, dört haftalık yoğun bir okuma programı içerecektir.

Devrimler Çağı’nda Sanat atölyesi, NHKM’nin film yapım, kara roman, tiyatro atölyeleriyle de, kimi ortak ders, panel ve uygulamalarla bütünleştirilecek, NHKM’de süregiden çalışmaların parçası haline getirilecektir.

Yürütücü Yiğit Günay Atölye süresi 10 Mart – 31 Mart 2020 Katılım ücreti 200 TL

Program

1. Hafta (10 Mart Salı – 19:30 – 21:30) Saray ve Sokak: Devrimden karşıdevrime salınan Fransa’da sanat

2. Hafta (17 Mart Salı – 19:30 – 21:30) Ekmek ve Taş: 1848 Devrimleri’nden Paris Komünü’ne gerçekçilik

3. Hafta (7 Nisan Salı – 19:30 – 21:30) Göz ve Işık: Değişen dünya ne yansıtıyor, sanat ne kurguluyor?

4. Hafta (14 Nisan Salı – 19:30 – 21:30) Sanat ve Hayat: Sokaklar fırçaya, meydanlar palete dönüşebilir mi?

 

 

SANAT TARİHİ ATÖLYESİ BAŞVURU FORMU

  • Başında sıfır kullanmadan girilmelidir
  • DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY