Karanlığa Karşı Bu Davet Bizim!

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, tüm aydın ve sanatçıları ülkemizin içinden geçtiği karanlığı yırtmak için tek gerçek alternatife, Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun bağımsız adaylarına destek vermeye çağırıyor.

AKP ne iktidara geldiğinde ne ülkemizin tarihindeki bütün kazanımları sildiği ve cumhuriyeti yıktığı karşı-devrimci düzenlemeleri yaparken, ne de son yıllarda her tür hukuksuzluğa yaslanarak varlığını sürdürürken kendisine ait bir birikimden hareket etmedi. AKP emperyalizmin ve sermaye egemenliğinin ortak prodüksiyonundan başka bir şey değildir.

Bu çağda kapitalist sömürü düzeni her tür ilerlemenin, adalet duygusunun, insani erdemin inkârı üstünden varlığını sürdürüyor. Dünyada ve ülkemizde gericiliğin kaynağını milliyetçi ve dinci meczuplarda aramayın! Kapitalizm ancak insanı yok ederek ömrünü uzatabiliyor. İnsanı yok etmek dendiğinde de, zorunlu olarak meczupların yıldızı parlıyor. Onlar parlıyor, kârlar yükseliyor, insanlık batıyor…

AKP gitsin. Gitmeli! Ve bu gidiş onu yaratan ve var eden sömürü düzeninin de sonuna yaklaştırmalı bizi.

İş kazası değil, işçi katliamı var. Kadın cinayeti değil, kadın katliamı var. Gericiliğin sanatı olmaz, sanata düşmanlık var. Yozlaşma ve yolsuzluk değil, ahlaksızlığa dinden gerekçe uydurmak var. Daha önceleri kaza kavramına, törelere dayandırılan açıklamaların yerini açık bir terör almış durumda. Bu kadar aleni bir saldırı olsa olsa dinin siyasallaştırılması yoluyla hayata geçirilebilirdi. AKP kapitalist sömürünün ve ona içkin eşitsizliklerin, adaletsizliklerin, haksızlıkların en uç noktaya taşınmasıdır.

Bu uç noktanın törpülenmesiyle yetinmenin herhangi bir anlamı yoktur. Bu düzen değişmelidir! İnsanın insana kulluğu yok edilmelidir.

Nâzım’ın dostları, izleyicileri olarak bundan aşağısını halkımıza uygun göremeyiz. Nâzım Hikmet’in sanatı ve eylemi bize yol gösteriyor. Nâzım’ın partisi, Türkiye Komünist Partisi işte bu yolun temsilcisidir.

Seçimlere katılma hakkı keyfi bir tasarrufla gasp edilen TKP, milletvekili seçimlerine on yedi seçim bölgesinde Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun bağımsız adaylarıyla katılıyor. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi seçimlerde komünist “bağımsız” adayları desteklediğini duyuruyor ve herkesi Nâzım’ın “davet”ine, bizim davetimize çağırıyor. Ülkemizin can yakan herhangi bir sorununun çözüm anahtarı emekçilerin ve aydınların mücadelesinden başka bir yerde aranmamalıdır. Türkiye çok yönlü bir krizin pençesindedir ve çare ellerimizdedir. Bağımsız adaylarımıza verilecek her oy bu mücadeleye güç katacaktır.

Bu Düzen Değişmeli

Oylar komünist bağımsız adaylara

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi