Daha güçlü bir mevziye yolculuk!

 

Nisan 2015’ten bugüne, Alsancak 1480 Sokak’ta, 10 numaralı binada buluşuyorduk sizlerle. Her milimini emekle, umutla, mücadeleyle yoğurduğumuz Nâzım Hikmet Kültür Merkezi – İzmir’de.

Burada ürettiğimiz, paylaştığımız her satırla, notayla, replikle; okuduğumuz her romanla, yazıyla şiirle; hararetle tartıştığımız memleket meseleleriyle; örgütlediğimiz atölyelerle, konserlerle, film gösterimleriyle, söyleşilerle, biriktirilen nice mücadele dostluğuyla ve sayısız anıyla bize yuva olan binamıza, 1 Şubat 2018 tarihiyle veda ediyoruz.

Evet, biz, binamızı çok sevmiştik. Ancak bugüne düşen karanlık, bizi, aydınlık için daha büyük adımlar atmaya zorluyor.

NHKM – İzmir mevcut binasını kapatıyor, evet, ama veda için değil. Tam aksine, bu toprakların ilerici birikimini geleceğe daha güçlü taşımak, mücadele mevzisini daha da büyütmek için.

İzmir’i İzmir yapan tarihi değerlerden birini İzmir’in aydınlık insanlarına, Nâzım’a, Aziz Nesin’e, Sabahattin Ali’ye, Suat Derviş’e ve nice aydınımıza yaraşır bir biçimde yeniden ayağa kaldırmaya, İzmir’le yeniden buluşturmaya soyunuyoruz.

Kuşkusuz, tüm dostlarının, İzmir’in aydınlık insanlarının emeğinin, desteğinin yanında olacağını bilerek…

Binamıza veda ediyoruz ve hiç duraksamaksızın, yeni binamızın inşasına girişiyoruz. Çok yakında, heyecanlı bir buluşmaya hazır olun…