Atölye eğitmenleriyle söyleşiler

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi – İzmir’in, mart ayında başlayacak yeni dönem atölyelerinden, Film Yapım Atölyesi, Sanat Tarihi Atölyesi ve Kara Roman Atölyesi’nin eğitmenleriyle, gerek kendilerini tanımaya, gerek atölyelerin içerik ve amacını açıklamaya yönelik geniş birer görüşme yaptık.

Atölye katılımcılarına ve ilgileneceklere yardımcı bir kılavuz olacak nitelikteki görüşmeleri, NHKM-İzmir adına İmran Aydın Tali yaptı.

Bu söyleşiler, aynı zamanda, NHKM – İzmir’in atölye kavramına nasıl yaklaştığının ve farkının nerede olduğunun da altını çiziyor.

Söyleşileri okumak için:

Film Yapım Atölyesi: Ömer Can görüşmesi
Kara Roman Atölyesi: Suphi Varım görüşmesi
Sanat Tarihi Atölyesi: Yiğit Günay görüşmesi