• Başında sıfır kullanmadan girilmelidir
  • DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY
  • :